தமிழ்

Psalm 118:10 in Tamil

சங்கீதம் 118:10
எல்லா ஜாதியாரும் என்னை வளைந்துகொள்ளுகிறார்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களைச் சங்கரிப்பேன்.


சங்கீதம் 118:10 in English

ellaa Jaathiyaarum Ennai Valainthukollukiraarkal; Karththarutaiya Naamaththinaal Avarkalaich Sangarippaen.


Read Full Chapter : Psalm 118