தமிழ்

Psalm 121:2 in Tamil

சங்கீதம் 121:2
வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும்.


சங்கீதம் 121:2 in English

vaanaththaiyum Poomiyaiyum Unndaakkina Karththaridaththilirunthu Enakku Oththaasai Varum.


Read Full Chapter : Psalm 121