தமிழ்

Psalm 121:8 in Tamil

சங்கீதம் 121:8
கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இதுமுதற்கொண்டு என்றைக்குங் காப்பார்.


சங்கீதம் 121:8 in English

karththar Un Pokkaiyum Un Varaththaiyum Ithumutharkonndu Entaikkung Kaappaar.


Read Full Chapter : Psalm 121