தமிழ்

Psalm 77:16 in Tamil

சங்கீதம் 77:16
ஜலங்கள் உம்மைக் கண்டது, தேவனே ஜலங்கள் உம்மைக் கண்டு தத்தளித்தது; ஆழங்களும் கலங்கினது.


சங்கீதம் 77:16 in English

jalangal Ummaik Kanndathu, Thaevanae Jalangal Ummaik Kanndu Thaththaliththathu; Aalangalum Kalanginathu.


Read Full Chapter : Psalm 77