தமிழ்

Romans 11:11 in Tamil

ரோமர் 11:11
இப்படியிருக்க, விழுந்துபோகும்படிக்கா இடறினார்கள் என்று கேட்கிறேன், அப்படியல்லவே; அவர்களுக்குள்ளே வைராக்கியத்தை எழுப்பத்தக்கதாக அவர்களுடைய தவறுதலினாலே புறஜாதிகளுக்கு இரட்சிப்பு கிடைத்தது.

Romans 11:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.

American Standard Version (ASV)

I say then, Did they stumble that they might fall? God forbid: but by their fall salvation `is come’ unto the Gentiles, to provoke them to jealousy.

Bible in Basic English (BBE)

So I say, Were their steps made hard in order that they might have a fall? In no way: but by their fall salvation has come to the Gentiles, so that they might be moved to envy.

Darby English Bible (DBY)

I say then, Have they stumbled in order that they might fall? Far be the thought: but by their fall [there is] salvation to the nations to provoke them to jealousy.

World English Bible (WEB)

I ask then, did they stumble that they might fall? May it never be! But by their fall salvation has come to the Gentiles, to provoke them to jealousy.

Young’s Literal Translation (YLT)

I say, then, Did they stumble that they might fall? let it not be! but by their fall the salvation `is’ to the nations, to arouse them to jealousy;

ரோமர் 11:11 in English

ippatiyirukka, Vilunthupokumpatikkaa Idarinaarkal Entu Kaetkiraen, Appatiyallavae; Avarkalukkullae Vairaakkiyaththai Eluppaththakkathaaka Avarkalutaiya Thavaruthalinaalae Purajaathikalukku Iratchippu Kitaiththathu.


Read Full Chapter : Romans 11