தமிழ்

Romans 16:23 in Tamil

ரோமர் 16:23
என்னையும் சபையனைத்தையும் உபசரித்துவருகிற காயு உங்களை வாழ்த்துகிறான். பட்டணத்து உக்கிராணக்காரனாகிய ஏரஸ்தும், சகோதரனாகிய குவர்த்தும் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள்.

Romans 16:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.

American Standard Version (ASV)

Gaius my host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the treasurer of the city saluteth you, and Quartus the brother.

Bible in Basic English (BBE)

Gaius, with whom I am living, whose house is open to all the church, sends his love, so does Erastus, the manager of the accounts of the town, and Quartus, the brother.

Darby English Bible (DBY)

Gaius, my host and of the whole assembly, salutes you. Erastus, the steward of the city, salutes you, and the brother Quartus.

World English Bible (WEB)

Gaius, my host and host of the whole assembly, greets you. Erastus, the treasurer of the city, greets you, as does Quartus, the brother.

Young’s Literal Translation (YLT)

salute you doth Gaius, my host, and of the whole assembly; salute you doth Erastus, the steward of the city, and Quartus the brother,

ரோமர் 16:23 in English

ennaiyum Sapaiyanaiththaiyum Upasariththuvarukira Kaayu Ungalai Vaalththukiraan. Pattanaththu Ukkiraanakkaaranaakiya Aerasthum, Sakotharanaakiya Kuvarththum Ungalai Vaalththukiraarkal.


Read Full Chapter : Romans 16