தமிழ்

1 Corinthians 2:13 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 2:13
அவைகளை நாங்கள் மனுஷஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல், பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி, ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடே சம்பந்தப்படுத்திக்காண்பிக்கிறோம்.

1 Corinthians 2:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

American Standard Version (ASV)

Which things also we speak, not in words which man’s wisdom teacheth, but which the Spirit teacheth; combining spiritual things with spiritual `words’.

Bible in Basic English (BBE)

And these are the things which we say, not in the language of man’s wisdom, but in words given to us by the Spirit, judging the things of the spirit by the help of the Spirit.

Darby English Bible (DBY)

which also we speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, communicating spiritual [things] by spiritual [means].

World English Bible (WEB)

Which things also we speak, not in words which man’s wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual things.

Young’s Literal Translation (YLT)

which things also we speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Holy Spirit, with spiritual things spiritual things comparing,

1 கொரிந்தியர் 2:13 in English

avaikalai Naangal Manushanjaanam Pothikkira Vaarththaikalaalae Paesaamal, Parisuththa Aavi Pothikkira Vaarththaikalaalae Paesi, Aavikkuriyavaikalai Aavikkuriyavaikalotae Sampanthappaduththikkaannpikkirom.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 2