தமிழ்

1 Corinthians 2:1 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 2:1
சகோதரரே, நான் உங்களிடத்தில் வந்தபோது, தேவனைப்பற்றிய சாட்சியைச் சிறந்த வசனிப்போடாவது ஞானத்தோடாவது அறிவிக்கிறவனாக வரவில்லை.

1 Corinthians 2:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.

American Standard Version (ASV)

And I, brethren, when I came unto you, came not with excellency of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God.

Bible in Basic English (BBE)

And when I came to you, my brothers, I did not come with wise words of knowledge, putting before you the secret of God.

Darby English Bible (DBY)

And *I*, when I came to you, brethren, came not in excellency of word, or wisdom, announcing to you the testimony of God.

World English Bible (WEB)

When I came to you, brothers, I didn’t come with excellence of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I, having come unto you, brethren, came — not in superiority of discourse or wisdom — declaring to you the testimony of God,

1 கொரிந்தியர் 2:1 in English

sakothararae, Naan Ungalidaththil Vanthapothu, Thaevanaippattiya Saatchiyaich Sirantha Vasanippodaavathu Njaanaththodaavathu Arivikkiravanaaka Varavillai.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 2