தமிழ்

Exodus 4:10 in Tamil

யாத்திராகமம் 4:10
அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி: ஆண்டவரே, இதற்கு முன்னாவது, தேவரீர் உமது அடியானோடே பேசினதற்குப் பின்னாவது நான் வாக்குவல்லவன் அல்ல; நான் திக்குவாயும் மந்த நாவும் உள்ளவன் என்றான்.

Exodus 4:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses said unto the LORD, O my LORD, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant: but I am slow of speech, and of a slow tongue.

American Standard Version (ASV)

And Moses said unto Jehovah, Oh, Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant; for I am slow of speech, and of a slow tongue.

Bible in Basic English (BBE)

And Moses said to the Lord, O Lord, I am not a man of words; I have never been so, and am not now, even after what you have said to your servant: for talking is hard for me, and I am slow of tongue.

Darby English Bible (DBY)

And Moses said to Jehovah, Ah Lord! I am not eloquent, neither heretofore nor since thou hast spoken to thy servant, for I am slow of speech and of a slow tongue.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses said to the LORD, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoke to thy servant: but I am slow of speech, and of a slow tongue.

World English Bible (WEB)

Moses said to Yahweh, “Oh, Lord, I am not eloquent, neither before now, nor since you have spoken to your servant; for I am slow of speech, and of a slow tongue.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses saith unto Jehovah, `O, my Lord, I `am’ not a man of words, either yesterday, or before, or since Thy speaking unto Thy servant, for I `am’ slow of mouth, and slow of tongue.’

யாத்திராகமம் 4:10 in English

appoluthu Mose Karththarai Nnokki: Aanndavarae, Itharku Munnaavathu, Thaevareer Umathu Atiyaanotae Paesinatharkup Pinnaavathu Naan Vaakkuvallavan Alla; Naan Thikkuvaayum Mantha Naavum Ullavan Entan.


Read Full Chapter : Exodus 4