தமிழ்

Exodus 6:12 in Tamil

யாத்திராகமம் 6:12
மோசே கர்த்தருடைய சந்நிதானத்தில் நின்று, இஸ்ரவேல் புத்திரரே எனக்குச் செவிகொடுக்கவில்லை; பார்வோன் எனக்கு எப்படிச் செவிகொடுப்பான்? நான் விருத்தசேதனமில்லாத உதடுகள் உள்ளவன் என்றான்.


யாத்திராகமம் 6:12 in English

mose Karththarutaiya Sannithaanaththil Nintu, Isravael Puththirarae Enakkuch Sevikodukkavillai; Paarvon Enakku Eppatich Sevikoduppaan? Naan Viruththasethanamillaatha Uthadukal Ullavan Entan.


Read Full Chapter : Exodus 6