தமிழ்

Isaiah 6:5 in Tamil

ஏசாயா 6:5
அப்பொழுது நான்: ஐயோ! அதமானேன், நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன், அசுத்த உதடுகளுள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாயிருக்கிறவன்; சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றேன்.

Isaiah 6:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips: for mine eyes have seen the King, the LORD of hosts.

American Standard Version (ASV)

Then said I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips: for mine eyes have seen the King, Jehovah of hosts.

Bible in Basic English (BBE)

Then I said, The curse is on me, and my fate is destruction; for I am a man of unclean lips, living among a people of unclean lips; for my eyes have seen the King, the Lord of armies.

Darby English Bible (DBY)

And I said, Woe unto me! for I am undone; for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips: for mine eyes have seen the King, Jehovah of hosts.

World English Bible (WEB)

Then I said, “Woe is me! For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips: for my eyes have seen the King, Yahweh of Hosts!”

Young’s Literal Translation (YLT)

And I say, `Wo to me, for I have been silent, For a man — unclean of lips `am’ I, And in midst of a people unclean of lips I am dwelling, Because the King, Jehovah of Hosts, have my eyes seen.’

ஏசாயா 6:5 in English

appoluthu Naan: Aiyo! Athamaanaen, Naan Asuththa Uthadukalulla Manushan, Asuththa Uthadukalulla Janangalin Naduvil Vaasamaayirukkiravan; Senaikalin Karththaraakiya Raajaavai En Kannkal Kanndathae Enten.


Read Full Chapter : Isaiah 6