தமிழ்

Isaiah 29:13 in Tamil

ஏசாயா 29:13
இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து, தங்கள் உதடுகளினால் என்னைக் கனம்பண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் இருதயமோ எனக்குத் தூரமாய் விலகியிருக்கிறது; அவர்கள் எனக்குப் பயப்படுகிற பயம் மனுஷராலே போதிக்கப்பட்ட கற்பனையாயிருக்கிறது.

Isaiah 29:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore the Lord said, Forasmuch as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men:

American Standard Version (ASV)

And the Lord said, Forasmuch as this people draw nigh `unto me’, and with their mouth and with their lips to honor me, but have removed their heart far from me, and their fear of me is a commandment of men which hath been taught `them’;

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord said, because this people come near to me with their mouths, and give honour to me with their lips, but their heart is far from me, and their fear of me is false, a rule given them by the teaching of men;

Darby English Bible (DBY)

And the Lord saith, Forasmuch as this people draw near with their mouth, and honour me with their lips, but their heart is removed far from me, and their fear of me is a commandment taught of men;

World English Bible (WEB)

The Lord said, Because this people draw near [to me], and with their mouth and with their lips to honor me, but have removed their heart far from me, and their fear of me is a commandment of men which has been taught [them];

Young’s Literal Translation (YLT)

And the Lord saith: Because drawn near hath this people, with its mouth, And with its lips they have honoured Me, And its heart it hath put far off from Me, And their fear of Me is — A precept of men is taught!

ஏசாயா 29:13 in English

intha Janangal Thangal Vaayinaal Ennidaththil Sernthu, Thangal Uthadukalinaal Ennaik Kanampannnukiraarkal; Avarkal Iruthayamo Enakkuth Thooramaay Vilakiyirukkirathu; Avarkal Enakkup Payappadukira Payam Manusharaalae Pothikkappatta Karpanaiyaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Isaiah 29