தமிழ்

Jeremiah 42:2 in Tamil

எரேமியா 42:2
தீர்க்கதரிசியாகிய எரேமியாவை நோக்கி: உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நாங்கள் நடக்கவேண்டிய வழியையும் செய்யவேண்டிய காரியத்தையும் எங்களுக்குத் தெரியப்பண்ணும்படிக்கு, நீர் எங்கள் விண்ணப்பத்துக்கு இடங்கொடுத்து, மீதியாயிருக்கிற இந்தச் சகல ஜனங்களாகிய எங்களுக்காக உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம்பண்ணும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Jeremiah 42:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And said unto Jeremiah the prophet, Let, we beseech thee, our supplication be accepted before thee, and pray for us unto the LORD thy God, even for all this remnant; (for we are left but a few of many, as thine eyes do behold us:)

American Standard Version (ASV)

and said unto Jeremiah the prophet, Let, we pray thee, our supplication be presented before thee, and pray for us unto Jehovah thy God, even for all this remnant; for we are left but a few of many, as thine eyes do behold us:

Bible in Basic English (BBE)

And said to Jeremiah the prophet, Let our request come before you, and make prayer for us to the Lord your God, even for this small band of us; for we are only a small band out of what was a great number, as your eyes may see:

Darby English Bible (DBY)

came near and said unto Jeremiah the prophet, Let, we beseech thee, our supplication come before thee, and pray for us unto Jehovah thy God, for all this remnant (for we are left a few of many, as thine eyes do behold us);

World English Bible (WEB)

and said to Jeremiah the prophet, Let, we pray you, our supplication be presented before you, and pray for us to Yahweh your God, even for all this remnant; for we are left but a few of many, as your eyes do see us:

Young’s Literal Translation (YLT)

and they say unto Jeremiah the prophet, `Let, we pray thee, our supplication fall before thee, and pray for us unto Jehovah thy God, for all this remnant; for we have been left a few out of many, as thine eyes do see us;

எரேமியா 42:2 in English

theerkkatharisiyaakiya Eraemiyaavai Nnokki: Ummutaiya Thaevanaakiya Karththar Naangal Nadakkavaenntiya Valiyaiyum Seyyavaenntiya Kaariyaththaiyum Engalukkuth Theriyappannnumpatikku, Neer Engal Vinnnappaththukku Idangaொduththu, Meethiyaayirukkira Inthach Sakala Janangalaakiya Engalukkaaka Ummutaiya Thaevanaakiya Karththarai Nnokki Jepampannnum.


Read Full Chapter : Jeremiah 42