தமிழ்

James 5:16 in Tamil

யாக்கோபு 5:16
நீங்கள் சொஸ்தமடையும்படிக்கு, உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம்பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது.

James 5:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

American Standard Version (ASV)

Confess therefore your sins one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The supplication of a righteous man availeth much in its working.

Bible in Basic English (BBE)

So then, make a statement of your sins to one another, and say prayers for one another so that you may be made well. The prayer of a good man is full of power in its working.

Darby English Bible (DBY)

Confess therefore your offences to one another, and pray for one another, that ye may be healed. [The] fervent supplication of the righteous [man] has much power.

World English Bible (WEB)

Confess your offenses to one another, and pray one for another, that you may be healed. The effective, earnest prayer of a righteous man is powerfully effective.

Young’s Literal Translation (YLT)

Be confessing to one another the trespasses, and be praying for one another, that ye may be healed; very strong is a working supplication of a righteous man;

யாக்கோபு 5:16 in English

neengal Sosthamataiyumpatikku, Ungal Kuttangalai Oruvarukkoruvar Arikkaiyittu, Oruvarukkaaka Oruvar Jepampannnungal. Neethimaan Seyyum Ookkamaana Vaennduthal Mikavum Pelanullathaayirukkirathu.


Read Full Chapter : James 5