தமிழ்

Genesis 32:28 in Tamil

ஆதியாகமம் 32:28
அப்பொழுது அவர்: உன் பேர் இனி யாக்கோபு என்னப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்னப்படும்; தேவனோடும் மனிதரோடும் போராடி மேற்கொண்டாயே என்றார்.

Genesis 32:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.

American Standard Version (ASV)

And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for thou hast striven with God and with men, and hast prevailed.

Bible in Basic English (BBE)

And he said, Your name will no longer be Jacob, but Israel: for in your fight with God and with men you have overcome.

Darby English Bible (DBY)

And he said, Thy name shall not henceforth be called Jacob, but Israel; for thou hast wrestled with God, and with men, and hast prevailed.

Webster’s Bible (WBT)

And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast thou power with God, and with men, and hast prevailed.

World English Bible (WEB)

He said, “Your name will no longer be called ‘Jacob,’ but, ‘Israel,’ for you have fought with God and with men, and have prevailed.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And he saith, `Thy name is no more called Jacob, but Israel; for thou hast been a prince with God and with men, and dost prevail.’

ஆதியாகமம் 32:28 in English

appoluthu Avar: Un Paer Ini Yaakkopu Ennappadaamal Isravael Ennappadum; Thaevanodum Manitharodum Poraati Maerkonndaayae Entar.


Read Full Chapter : Genesis 32