தமிழ்

Revelation 2:17 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:17
ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுகிறதைக் காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன்; ஜெயங்கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவைப் புசிக்கக்கொடுத்து, அவனுக்கு வெண்மையான குறிக்கல்லையும், அந்தக் கல்லின்மேல் எழுதப்பட்டதும் அதைப் பெறுகிறவனேயன்றி வேறொருவனும் அறியக்கூடாததுமாகிய புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன் என்றெழுது.

Revelation 2:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.

American Standard Version (ASV)

He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and upon the stone a new name written, which no one knoweth but he that receiveth it.

Bible in Basic English (BBE)

He who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give of the secret manna, and I will give him a white stone, and on the stone a new name, of which no one has knowledge but he to whom it is given.

Darby English Bible (DBY)

He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him that overcomes, to him will I give of the hidden manna; and I will give to him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he that receives [it].

World English Bible (WEB)

He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes, to him I will give of the hidden manna,{Manna is supernatural food, named after the Hebrew for “What is it?”. See Exodus 11:7-9.} and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he who receives it.

Young’s Literal Translation (YLT)

He who is having an ear — let him hear what the Spirit saith to the assemblies: To him who is overcoming, I will give to him to eat from the hidden manna, and will give to him a white stone, and upon the stone a new name written, that no one knew except him who is receiving `it’.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:17 in English

aaviyaanavar Sapaikalukkuch Sollukirathaik Kaathullavan Kaetkakkadavan; Jeyangaொllukiravanukku Naan Maraivaana Mannaavaip Pusikkakkoduththu, Avanukku Vennmaiyaana Kurikkallaiyum, Anthak Kallinmael Eluthappattathum Athaip Perukiravanaeyanti Vaeroruvanum Ariyakkoodaathathumaakiya Puthiya Naamaththaiyum Koduppaen Enteluthu.


Read Full Chapter : Revelation 2