தமிழ்

Revelation 2:9 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:9
உன் கிரியைகளையும், உன் உபத்திரவத்தையும், நீ ஐசுவரியமுள்ளவனாயிருந்தும் உனக்கிருக்கிற தரித்திரத்தையும், தங்களை யூதரென்று சொல்லியும் யூதராயிராமல் சாத்தானுடைய கூட்டமாயிருக்கிறவர்கள் செய்யும் தூஷணத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:9 in English

un Kiriyaikalaiyum, Un Upaththiravaththaiyum, Nee Aisuvariyamullavanaayirunthum Unakkirukkira Thariththiraththaiyum, Thangalai Yootharentu Solliyum Yootharaayiraamal Saaththaanutaiya Koottamaayirukkiravarkal Seyyum Thooshanaththaiyum Arinthirukkiraen.


Read Full Chapter : Revelation 2