தமிழ்

James 2:5 in Tamil

யாக்கோபு 2:5
என் பிரியமான சகோதரரே, கேளுங்கள்; தேவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரரை விசுவாசத்தில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தம்மிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குத் தாம் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிக்கிறவர்களாகவும் தெரிந்துகொள்ளவில்லையா?

James 2:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?

American Standard Version (ASV)

Hearken, my beloved brethren; did not God choose them that are poor as to the world `to be’ rich in faith, and heirs of the kingdom which he promised to them that love him?

Bible in Basic English (BBE)

Give ear, my dear brothers; are not those who are poor in the things of this world marked out by God to have faith as their wealth, and for their heritage the kingdom which he has said he will give to those who have love for him?

Darby English Bible (DBY)

Hear, my beloved brethren: Has not God chosen the poor as to the world, rich in faith, and heirs of the kingdom, which he has promised to them that love him?

World English Bible (WEB)

Listen, my beloved brothers. Didn’t God choose those who are poor in this world to be rich in faith, and heirs of the Kingdom which he promised to those who love him?

Young’s Literal Translation (YLT)

Hearken, my brethren beloved, did not God choose the poor of this world, rich in faith, and heirs of the reign that He promised to those loving Him?

யாக்கோபு 2:5 in English

en Piriyamaana Sakothararae, Kaelungal; Thaevan Ivvulakaththin Thariththirarai Visuvaasaththil Aisuvariyavaankalaakavum, Thammidaththil Anpukoorukiravarkalukkuth Thaam Vaakkuththaththampannnnina Raajyaththaich Suthantharikkiravarkalaakavum Therinthukollavillaiyaa?


Read Full Chapter : James 2