தமிழ்

2 Peter 1:11 in Tamil

2 பேதுரு 1:11
இவ்விதமாய், நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்குட்படும்பிரவேசம் உங்களுக்குப் பரிபூரணமாய் அளிக்கப்படும்.

2 Peter 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

American Standard Version (ASV)

for thus shall be richly supplied unto you the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

Bible in Basic English (BBE)

For so the way will be open to you into the eternal kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

Darby English Bible (DBY)

for thus shall the entrance into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ be richly furnished unto you.

World English Bible (WEB)

For thus will be richly supplied to you the entrance into the eternal Kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

for so, richly shall be superadded to you the entrance into the age-during reign of our Lord and Saviour Jesus Christ.

2 பேதுரு 1:11 in English

ivvithamaay, Nammutaiya Karththarum Iratchakarumaakiya Yesukiristhuvinutaiya Niththiya Raajyaththukkutpadumpiravaesam Ungalukkup Paripooranamaay Alikkappadum.


Read Full Chapter : 2 Peter 1