தமிழ்

2 Peter 1:4 in Tamil

2 பேதுரு 1:4
இச்சையினால் உலகத்திலுண்டான கேட்டுக்குத் தப்பி, திவ்விய சுபாவத்துக்குப் பங்குள்ளவர்களாகும்பொருட்டு, மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்குத்தத்தங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2 Peter 1:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

American Standard Version (ASV)

whereby he hath granted unto us his precious and exceeding great promises; that through these ye may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in that world by lust.

Bible in Basic English (BBE)

And through this he has given us the hope of great rewards highly to be valued; so that by them we might have our part in God’s being, and be made free from the destruction which is in the world through the desires of the flesh.

Darby English Bible (DBY)

through which he has given to us the greatest and precious promises, that through these ye may become partakers of [the] divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

World English Bible (WEB)

by which he has granted to us his precious and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust.

Young’s Literal Translation (YLT)

through which to us the most great and precious promises have been given, that through these ye may become partakers of a divine nature, having escaped from the corruption in the world in desires.

2 பேதுரு 1:4 in English

ichchaைyinaal Ulakaththilunndaana Kaettukkuth Thappi, Thivviya Supaavaththukkup Pangullavarkalaakumporuttu, Makaa Maenmaiyum Arumaiyumaana Vaakkuththaththangalum Avaikalinaalae Namakku Alikkappattirukkirathu.


Read Full Chapter : 2 Peter 1