தமிழ்

Ezekiel 36:25 in Tamil

எசேக்கியேல் 36:25
அப்பொழுது நான் உங்கள்மேல் சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன்; நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களைச் சுத்தமாக்குவேன், நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள்.

Ezekiel 36:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you.

American Standard Version (ASV)

And I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you.

Bible in Basic English (BBE)

And I will put clean water on you so that you may be clean: from all your unclean ways and from all your images I will make you clean.

Darby English Bible (DBY)

And I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your uncleannesses and from all your idols will I cleanse you.

World English Bible (WEB)

I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have sprinkled over you clean water, And ye have been clean; From all your uncleannesses, and from all your idols, I do cleanse you.

எசேக்கியேல் 36:25 in English

appoluthu Naan Ungalmael Suththamaana Jalam Thelippaen; Naan Ungalutaiya Ellaa Asuththangalaiyum Ungalutaiya Ellaa Narakalaana Vikkirakangalaiyum Neekki Ungalaich Suththamaakkuvaen, Neengal Suththamaaveerkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 36