தமிழ்

Hebrews 10:22 in Tamil

எபிரெயர் 10:22
துர்மனச்சாட்சி நீங்கத் தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுள்ளவர்களாயும், சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரமுள்ளவர்களாயும், உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேரக்கடவோம்.

Hebrews 10:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water.

American Standard Version (ASV)

let us draw near with a true heart in fulness of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience: and having our body washed with pure water,

Bible in Basic English (BBE)

Let us go in with true hearts, in certain faith, having our hearts made free from the sense of sin and our bodies washed with clean water:

Darby English Bible (DBY)

let us approach with a true heart, in full assurance of faith, sprinkled as to our hearts from a wicked conscience, and washed as to our body with pure water.

World English Bible (WEB)

let’s draw near with a true heart in fullness of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and having our body washed with pure water,

Young’s Literal Translation (YLT)

may we draw near with a true heart, in full assurance of faith, having the hearts sprinkled from an evil conscience, and having the body bathed with pure water;

எபிரெயர் 10:22 in English

thurmanachchaாtchi Neengath Thelikkappatta Iruthayamullavarkalaayum, Suththa Jalaththaal Kaluvappatta Sareeramullavarkalaayum, Unnmaiyulla Iruthayaththodum Visuvaasaththin Poorana Nichchayaththodum Serakkadavom.


Read Full Chapter : Hebrews 10