தமிழ்

Hebrews 10:29 in Tamil

எபிரெயர் 10:29
தேவனுடைய குமாரனைக் காலின்கீழ் மிதித்து, தன்னைப் பரிசுத்தஞ்செய்த உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தை அசுத்தமென்றெண்ணி, கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்குப் பாத்திரவானாயிருப்பானென்பதை யோசித்துப்பாருங்கள்.

Hebrews 10:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?

American Standard Version (ASV)

of how much sorer punishment, think ye, shall he be judged worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?

Bible in Basic English (BBE)

But will not the man by whom the Son of God has been crushed under foot, and the blood of the agreement with which he was washed clean has been taken as an unholy thing, and who has had no respect for the Spirit of grace, be judged bad enough for a very much worse punishment?

Darby English Bible (DBY)

of how much worse punishment, think ye, shall he be judged worthy who has trodden under foot the Son of God, and esteemed the blood of the covenant, whereby he has been sanctified, common, and has insulted the Spirit of grace?

World English Bible (WEB)

How much worse punishment, do you think, will he be judged worthy of, who has trodden under foot the Son of God, and has counted the blood of the covenant with which he was sanctified an unholy thing, and has insulted the Spirit of grace?

Young’s Literal Translation (YLT)

of how much sorer punishment shall he be counted worthy who the Son of God did trample on, and the blood of the covenant did count a common thing, in which he was sanctified, and to the Spirit of the grace did despite?

எபிரெயர் 10:29 in English

thaevanutaiya Kumaaranaik Kaalingeel Mithiththu, Thannaip Parisuththanjaெytha Udanpatikkaiyin Iraththaththai Asuththamentennnni, Kirupaiyin Aaviyai Ninthikkiravan Evvalavu Kotithaana Aakkinaikkup Paaththiravaanaayiruppaanenpathai Yosiththuppaarungal.


Read Full Chapter : Hebrews 10