தமிழ்

Lamentations 1:15 in Tamil

புலம்பல் 1:15
என்னிலுள்ள பராக்கிரமசாலிகளாகிய என்னுடையவர்களெல்லாரையும் ஆண்டவர் மிதித்துப்போட்டார்; என் வாலிபரை நொறுக்கும்படி எனக்கு விரோதமாய் ஒரு கூட்டத்தை வரவழைத்தார்; திராட்சப்பழத்தை ஆலையில் மிதிக்கிறதுபோல, ஆண்டவர் யூதா குமாரத்தியாகிய கன்னிகையை மிதித்தார்.

Lamentations 1:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD hath trodden under foot all my mighty men in the midst of me: he hath called an assembly against me to crush my young men: the LORD hath trodden the virgin, the daughter of Judah, as in a winepress.

American Standard Version (ASV)

The Lord hath set at nought all my mighty men in the midst of me; He hath called a solemn assembly against me to crush my young men: The Lord hath trodden as in a winepress the virgin daughter of Judah.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord has made sport of all my men of war in me, he has got men together against me to send destruction on my young men: the virgin daughter of Judah has been crushed like grapes under the feet of the Lord.

Darby English Bible (DBY)

The Lord hath cast down all my mighty men in the midst of me; he hath called an assembly against me to crush my young men; the Lord hath trodden as a winepress the virgin daughter of Judah.

World English Bible (WEB)

The Lord has set at nothing all my mighty men in the midst of me; He has called a solemn assembly against me to crush my young men: The Lord has trodden as in a winepress the virgin daughter of Judah.

Young’s Literal Translation (YLT)

Trodden down all my mighty ones hath the Lord in my midst, He proclaimed against me an appointed time, To destroy my young men, A wine-press hath the Lord trodden, To the virgin daughter of Judah.

புலம்பல் 1:15 in English

ennilulla Paraakkiramasaalikalaakiya Ennutaiyavarkalellaaraiyum Aanndavar Mithiththuppottar; En Vaaliparai Norukkumpati Enakku Virothamaay Oru Koottaththai Varavalaiththaar; Thiraatchappalaththai Aalaiyil Mithikkirathupola, Aanndavar Yoothaa Kumaaraththiyaakiya Kannikaiyai Mithiththaar.


Read Full Chapter : Lamentations 1