தமிழ்

Lamentations 1:1 in Tamil

புலம்பல் 1:1
ஐயோ! ஜனம்பெருத்த நகரி தனிமையாக உட்கார்ந்திருக்கிறாளே! விதவைக்கு ஒப்பானாளே! ஜாதிகளில் பெரியவளும், சீமைகளில் நாயகியுமாயிருந்தவள் கப்பங்கட்டுகிறவளானாளே!

Lamentations 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

How doth the city sit solitary, that was full of people! how is she become as a widow! she that was great among the nations, and princess among the provinces, how is she become tributary!

American Standard Version (ASV)

How doth the city sit solitary, that was full of people! She is become as a widow, that was great among the nations! She that was a princess among the provinces is become tributary!

Bible in Basic English (BBE)

See her seated by herself, the town which was full of people! She who was great among the nations has become like a widow! She who was a princess among the countries has come under the yoke of forced work!

Darby English Bible (DBY)

How doth the city sit solitary [that] was full of people! She that was great among the nations is become as a widow; the princess among the provinces is become tributary!

World English Bible (WEB)

How does the city sit solitary, that was full of people! She has become as a widow, who was great among the nations! She who was a princess among the provinces is become tributary!

Young’s Literal Translation (YLT)

How hath she sat alone, The city abounding with people! She hath been as a widow, The mighty among nations! Princes among provinces, She hath become tributary!

புலம்பல் 1:1 in English

aiyo! Janamperuththa Nakari Thanimaiyaaka Utkaarnthirukkiraalae! Vithavaikku Oppaanaalae! Jaathikalil Periyavalum, Seemaikalil Naayakiyumaayirunthaval Kappangattukiravalaanaalae!


Read Full Chapter : Lamentations 1