தமிழ்

Isaiah 22:2 in Tamil

ஏசாயா 22:2
சந்தடிகளால் நிறைந்து ஆரவாரம்பண்ணி, களிகூர்ந்திருந்த நகரமே, உன்னிடத்தில் கொலையுண்டவர்கள் பட்டயத்தால் கொலையுண்டதில்லை, யுத்தத்தில் செத்ததும் இல்லை.

Isaiah 22:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou that art full of stirs, a tumultuous city, joyous city: thy slain men are not slain with the sword, nor dead in battle.

American Standard Version (ASV)

O thou that art full of shoutings, a tumultuous city, a joyous town; thy slain are not slain with the sword, neither are they dead in battle.

Bible in Basic English (BBE)

You, who are full of loud voices, a town of outcries, given up to joy; your dead men have not been put to the sword, or come to their death in war.

Darby English Bible (DBY)

Thou that wast full of stir, a town of tumult, a joyous city: thy slain men are not slain with the sword, nor dead in battle.

World English Bible (WEB)

You that are full of shouting, a tumultuous city, a joyous town; your slain are not slain with the sword, neither are they dead in battle.

Young’s Literal Translation (YLT)

Full of stirs — a noisy city — an exulting city, Thy pierced are not pierced of the sword, Nor dead in battle.

ஏசாயா 22:2 in English

santhatikalaal Nirainthu Aaravaarampannnni, Kalikoornthiruntha Nakaramae, Unnidaththil Kolaiyunndavarkal Pattayaththaal Kolaiyunndathillai, Yuththaththil Seththathum Illai.


Read Full Chapter : Isaiah 22