தமிழ்

Isaiah 22:12 in Tamil

ஏசாயா 22:12
சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அக்காலத்திலே அழவும், புலம்பவும், மொட்டையிடவும் இரட்டுடுத்தவும் கட்டளையிட்டார்.

Isaiah 22:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And in that day did the Lord GOD of hosts call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth:

American Standard Version (ASV)

And in that day did the Lord, Jehovah of hosts, call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth:

Bible in Basic English (BBE)

And in that day the Lord, the Lord of armies, was looking for weeping, and cries of sorrow, cutting off of the hair, and putting on the clothing of grief:

Darby English Bible (DBY)

And in that day did the Lord Jehovah of hosts call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth;

World English Bible (WEB)

In that day did the Lord, Yahweh of Hosts, call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth:

Young’s Literal Translation (YLT)

And call doth the Lord, Jehovah of Hosts, In that day, to weeping and to lamentation, And to baldness and to girding on of sackcloth,

ஏசாயா 22:12 in English

senaikalin Karththaraakiya Aanndavar Akkaalaththilae Alavum, Pulampavum, Mottaைyidavum Irattuduththavum Kattalaiyittar.


Read Full Chapter : Isaiah 22