தமிழ்

James 4:8 in Tamil

யாக்கோபு 4:8
தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். பாவிகளே, உங்கள் கைகளைச் சுத்திகரியுங்கள்; இருமனமுள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயங்களைப் பரிசுத்தமாக்குங்கள்.

James 4:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

American Standard Version (ASV)

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye doubleminded.

Bible in Basic English (BBE)

Come near to God and he will come near to you. Make your hands clean, you evil-doers; put away deceit from your hearts, you false in mind.

Darby English Bible (DBY)

Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse [your] hands, sinners, and purify [your] hearts, ye double-minded.

World English Bible (WEB)

Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.

Young’s Literal Translation (YLT)

draw nigh to God, and He will draw nigh to you; cleanse hands, ye sinners! and purify hearts, ye two-souled!

யாக்கோபு 4:8 in English

thaevanidaththil Serungal, Appoluthu Avar Ungalidaththil Seruvaar. Paavikalae, Ungal Kaikalaich Suththikariyungal; Irumanamullavarkalae, Ungal Iruthayangalaip Parisuththamaakkungal.


Read Full Chapter : James 4