தமிழ்

Psalm 24:4 in Tamil

சங்கீதம் 24:4
கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாயிருந்து, தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும், கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே.


சங்கீதம் 24:4 in English

kaikalil Suththamullavanum Iruthayaththil Maasillaathavanumaayirunthu, Than Aaththumaavai Maayaikku Oppukkodaamalum, Kapadaay Aannaiyidaamalum Irukkiravanae.


Read Full Chapter : Psalm 24