தமிழ்

2 Corinthians 7:1 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:1
இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாக்குகிறபடியினால், பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் நீங்க, நம்மைச் சுத்திகரித்துக்கொண்டு, பரிசுத்தமாகுதலை தேவபயத்தோடே பூரணப்படுத்தக்கடவோம்.


2 கொரிந்தியர் 7:1 in English

ippatippatta Vaakkuththaththangal Namakku Unndaakkukirapatiyinaal, Piriyamaanavarkalae, Maamsaththilum Aaviyilum Unndaana Ellaa Asusiyum Neenga, Nammaich Suththikariththukkonndu, Parisuththamaakuthalai Thaevapayaththotae Pooranappaduththakkadavom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7