தமிழ்

2 Corinthians 7:6 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:6
ஆகிலும், சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் தீத்து வந்ததினாலே எங்களுக்கு ஆறுதல்செய்தார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Corinthians 7:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Nevertheless God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus;

American Standard Version (ASV)

Nevertheless he that comforteth the lowly, `even’ God, comforted us by the coming of Titus;

Bible in Basic English (BBE)

But God who gives comfort to the poor in spirit gave us comfort by the coming of Titus;

Darby English Bible (DBY)

But he who encourages those that are [brought] low, [even] God, encouraged us by the coming of Titus;

World English Bible (WEB)

Nevertheless, he who comforts the lowly, God, comforted us by the coming of Titus;

Young’s Literal Translation (YLT)

but He who is comforting the cast-down — God — He did comfort us in the presence of Titus;

2 கொரிந்தியர் 7:6 in English

aakilum, Sirumaippattavarkalukku Aaruthal Seykira Thaevan Theeththu Vanthathinaalae Engalukku Aaruthalseythaar.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7