தமிழ்

2 Corinthians 7:2 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:2
எங்களுக்கு இடங்கொடுங்கள்; நாங்கள் ஒருவனுக்கும் அநியாயஞ்செய்யவில்லை, ஒருவனையும் கெடுக்கவில்லை, ஒருவனையும் வஞ்சிக்கவில்லை.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Corinthians 7:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man.

American Standard Version (ASV)

Open your hearts to us: we wronged no man, we corrupted no man, we took advantage of no man.

Bible in Basic English (BBE)

Let your hearts be open to us: we have done no man wrong, no man has been damaged by us, we have made no profit out of any man,

Darby English Bible (DBY)

Receive us: we have injured no one, we have ruined no one, we have made gain of no one.

World English Bible (WEB)

Open your hearts to us. We wronged no one. We corrupted no one. We took advantage of no one.

Young’s Literal Translation (YLT)

receive us; no one did we wrong; no one did we waste; no one did we defraud;

2 கொரிந்தியர் 7:2 in English

engalukku Idangaொdungal; Naangal Oruvanukkum Aniyaayanjaெyyavillai, Oruvanaiyum Kedukkavillai, Oruvanaiyum Vanjikkavillai.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7