தமிழ்

2 John 1:10 in Tamil

2 யோவான் 1:10
ஒருவன் உங்களிடத்தில் வந்து இந்த உபதேசத்தைக்கொண்டுவராமலிருந்தால், அவனை உங்கள் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொள்ளாமலும், அவனுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லாமலும் இருங்கள்.

2 John 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:

American Standard Version (ASV)

If any one cometh unto you, and bringeth not this teaching, receive him not into `your’ house, and give him no greeting:

Bible in Basic English (BBE)

If anyone comes to you not having this teaching, do not take him into your house or give him words of love:

Darby English Bible (DBY)

If any one come to you and bring not this doctrine, do not receive him into [the] house, and greet him not;

World English Bible (WEB)

If anyone comes to you, and doesn’t bring this teaching, don’t receive him into your house, and don’t welcome him,

Young’s Literal Translation (YLT)

if any one doth come unto you, and this teaching doth not bear, receive him not into the house, and say not to him, `Hail!’

2 யோவான் 1:10 in English

oruvan Ungalidaththil Vanthu Intha Upathaesaththaikkonnduvaraamalirunthaal, Avanai Ungal Veettilae Aettukkollaamalum, Avanukku Vaalththuthal Sollaamalum Irungal.


Read Full Chapter : 2 John 1