தமிழ்

2 Thessalonians 3:14 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:14
மேலும், இந்த நிருபத்தில் சொல்லிய எங்கள் வசனத்துக்கு ஒருவன் கீழ்ப்படியாமற்போனால், அவனைக் குறித்துக்கொண்டு, அவன் வெட்கப்படும்படிக்கு அவனுடனே கலவாதிருங்கள்.

2 Thessalonians 3:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.

American Standard Version (ASV)

And if any man obeyeth not our word by this epistle, note that man, that ye have no company with him, to the end that he may be ashamed.

Bible in Basic English (BBE)

And if any man does not give attention to what we have said in this letter, take note of that man, and keep away from him, so that he may be shamed.

Darby English Bible (DBY)

But if any one obey not our word by the letter, mark that man, and do not keep company with him, that he may be ashamed of himself;

World English Bible (WEB)

If any man doesn’t obey our word in this letter, note that man, that you have no company with him, to the end that he may be ashamed.

Young’s Literal Translation (YLT)

and if any one do not obey our word through the letter, this one note ye, and have no company with him, that he may be ashamed,

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:14 in English

maelum, Intha Nirupaththil Solliya Engal Vasanaththukku Oruvan Geelppatiyaamarponaal, Avanaik Kuriththukkonndu, Avan Vetkappadumpatikku Avanudanae Kalavaathirungal.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 3