தமிழ்

2 Corinthians 10:6 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:6
உங்கள் கீழ்ப்படிதல் நிறைவேறும்போது, எல்லாக் கீழ்ப்படியாமைக்குந்தக்க நீதியுள்ள தண்டனையைச் செலுத்த ஆயத்தமாயுமிருக்கிறோம்.

2 Corinthians 10:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled.

American Standard Version (ASV)

and being in readiness to avenge all disobedience, when your obedience shall be made full.

Bible in Basic English (BBE)

Being ready to give punishment to whatever is against his authority, after you have made it clear that you are completely under his control.

Darby English Bible (DBY)

and having in readiness to avenge all disobedience when your obedience shall have been fulfilled.

World English Bible (WEB)

and being in readiness to avenge all disobedience, when your obedience will be made full.

Young’s Literal Translation (YLT)

and being in readiness to avenge every disobedience, whenever your obedience may be fulfilled.

2 கொரிந்தியர் 10:6 in English

ungal Geelppatithal Niraivaerumpothu, Ellaak Geelppatiyaamaikkunthakka Neethiyulla Thanndanaiyaich Seluththa Aayaththamaayumirukkirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10