தமிழ்

1 Corinthians 5:3 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 5:3
நான் சரீரத்தினாலே உங்களுக்குத் தூரமாயிருந்தும், ஆவியினாலே உங்களோடேகூட இருக்கிறவனாய், இப்படிச் செய்தவனைக்குறித்து நான் கூட இருக்கிறதுபோல,

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Corinthians 5:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed,

American Standard Version (ASV)

For I verily, being absent in body but present in spirit, have already as though I were present judged him that hath so wrought this thing,

Bible in Basic English (BBE)

For I myself, being present in spirit though not in body, have come to a decision about him who has done this thing;

Darby English Bible (DBY)

For *I*, [as] absent in body but present in spirit, have already judged as present,

World English Bible (WEB)

For I most assuredly, as being absent in body but present in spirit, have already, as though I were present, judged him who has done this thing.

Young’s Literal Translation (YLT)

for I indeed, as being absent as to the body, and present as to the spirit, have already judged, as being present, him who so wrought this thing:

1 கொரிந்தியர் 5:3 in English

naan Sareeraththinaalae Ungalukkuth Thooramaayirunthum, Aaviyinaalae Ungalotaekooda Irukkiravanaay, Ippatich Seythavanaikkuriththu Naan Kooda Irukkirathupola,


Read Full Chapter : 1 Corinthians 5