தமிழ்

2 Corinthians 10:11 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 10:11
அப்படிச் சொல்லுகிறவன், நாங்கள் தூரத்திலிருக்கும்போது எழுதுகிற நிருபங்களால் வசனத்தில் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோமோ, அப்படிப்பட்டவர்களாகவே சமீபத்திலிருக்கும்போதும் கிரியையிலும் இருப்போம் என்று சிந்திக்கக்கடவன்.

2 Corinthians 10:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let such an one think this, that, such as we are in word by letters when we are absent, such will we be also in deed when we are present.

American Standard Version (ASV)

Let such a one reckon this, that, what we are in word by letters when we are absent, such `are we’ also in deed when we are present.

Bible in Basic English (BBE)

Let those who say this keep in mind that, what we are in word by letters when we are away, so will we be in act when we are present.

Darby English Bible (DBY)

Let such a one think this, that such as we are in word by letters [when] absent, such also present in deed.

World English Bible (WEB)

Let such a person consider this, that what we are in word by letters when we are absent, such are we also in deed when we are present.

Young’s Literal Translation (YLT)

This one — let him reckon thus: that such as we are in word, through letters, being absent, such also, being present, `we are’ in deed.

2 கொரிந்தியர் 10:11 in English

appatich Sollukiravan, Naangal Thooraththilirukkumpothu Eluthukira Nirupangalaal Vasanaththil Eppatippattavarkalaayirukkiromo, Appatippattavarkalaakavae Sameepaththilirukkumpothum Kiriyaiyilum Iruppom Entu Sinthikkakkadavan.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 10