தமிழ்

2 Corinthians 13:10 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 13:10
ஆனதால் இடித்துப்போடவல்ல, ஊன்றக் கட்டவே கர்த்தர் எனக்குக் கொடுத்த அதிகாரத்தின்படி, நான் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கும்போது, கண்டிதம்பண்ணாதபடிக்கு, நான் தூரமாயிருந்து இவைகளை எழுதுகிறேன்.

2 Corinthians 13:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction.

American Standard Version (ASV)

For this cause I write these things while absent, that I may not when present deal sharply, according to the authority which the Lord gave me for building up, and not for casting down.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause I am writing these things while I am away, so that there may be need for me, when I am present, to make use of sharp measures, by the authority which the Lord has given me for building up and not for destruction.

Darby English Bible (DBY)

On this account I write these things being absent, that being present I may not use severity according to the authority which the Lord has given me for building up, and not for overthrowing.

World English Bible (WEB)

For this cause I write these things while absent, that I may not deal sharply when present, according to the authority which the Lord gave me for building up, and not for tearing down.

Young’s Literal Translation (YLT)

because of this, these things — being absent — I write, that being present, I may not treat `any’ sharply, according to the authority that the Lord did give me for building up, and not for casting down.

2 கொரிந்தியர் 13:10 in English

aanathaal Itiththuppodavalla, Oontak Kattavae Karththar Enakkuk Koduththa Athikaaraththinpati, Naan Ungalidaththil Vanthirukkumpothu, Kanntithampannnnaathapatikku, Naan Thooramaayirunthu Ivaikalai Eluthukiraen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 13