தமிழ்

2 Corinthians 13:8 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 13:8
சத்தியத்திற்கு விரோதமாக நாங்கள் ஒன்றுஞ்செய்யக்கூடாமல், சத்தியத்திற்கு அநுகூலமாகவே செய்யக்கூடும்.

2 Corinthians 13:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

For we can do nothing against the truth, but for the truth.

American Standard Version (ASV)

For we can do nothing against the truth, but for the truth.

Bible in Basic English (BBE)

Because we are able to do nothing against what is true, but only for it.

Darby English Bible (DBY)

For we can do nothing against the truth, but for the truth.

World English Bible (WEB)

For we can do nothing against the truth, but for the truth.

Young’s Literal Translation (YLT)

for we are not able to do anything against the truth, but for the truth;

2 கொரிந்தியர் 13:8 in English

saththiyaththirku Virothamaaka Naangal Ontunjaெyyakkoodaamal, Saththiyaththirku Anukoolamaakavae Seyyakkoodum.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 13