தமிழ்

Acts 5:1 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:1
அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒருவனும், அவன் மனைவியாகிய சப்பீராளும் தங்கள் காணியாட்சியை விற்றார்கள்.

Acts 5:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

American Standard Version (ASV)

But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

Bible in Basic English (BBE)

But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, got money for his property,

Darby English Bible (DBY)

But a certain man, Ananias by name, with Sapphira his wife, sold a possession,

World English Bible (WEB)

But a certain man named Ananias, with Sapphira, his wife, sold a possession,

Young’s Literal Translation (YLT)

And a certain man, Ananias by name, with Sapphira his wife, sold a possession,

அப்போஸ்தலர் 5:1 in English

ananiyaa Ennum Paerulla Oruvanum, Avan Manaiviyaakiya Sappeeraalum Thangal Kaanniyaatchiyai Vittaாrkal.


Read Full Chapter : Acts 5