தமிழ்

Acts 5:28 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:28
நீங்கள் அந்த நாமத்தைக்குறித்துப் போதகம்பண்ணக்கூடாதென்று நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதியாய்க் கட்டளையிடவில்லையா. அப்படியிருந்தும், இதோ, எருசலேமை உங்கள் போதகத்தினாலே நிரப்பி, அந்த மனுஷனுடைய இரத்தப்பழியை எங்கள்மேல் சுமத்தவேண்டுமென்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னான்.

Acts 5:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man’s blood upon us.

American Standard Version (ASV)

saying, We strictly charged you not to teach in this name: and behold, ye have filled Jerusalem with your teaching, and intend to bring this man’s blood upon us.

Bible in Basic English (BBE)

We gave you very clear orders not to give teaching in this name: and now Jerusalem is full of your teaching, and you are attempting to make us responsible for this man’s death.

Darby English Bible (DBY)

saying, We strictly enjoined you not to teach in this name: and lo, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and purpose to bring upon us the blood of this man.

World English Bible (WEB)

saying, “Didn’t we strictly charge you not to teach in this name? Behold, you have filled Jerusalem with your teaching, and intend to bring this man’s blood on us.”

Young’s Literal Translation (YLT)

saying, `Did not we strictly command you not to teach in this name? and lo, ye have filled Jerusalem with your teaching, and ye intend to bring upon us the blood of this man.’

அப்போஸ்தலர் 5:28 in English

neengal Antha Naamaththaikkuriththup Pothakampannnakkoodaathentu Naangal Ungalukku Uruthiyaayk Kattalaiyidavillaiyaa. Appatiyirunthum, Itho, Erusalaemai Ungal Pothakaththinaalae Nirappi, Antha Manushanutaiya Iraththappaliyai Engalmael Sumaththavaenndumentirukkireerkal Entu Sonnaan.


Read Full Chapter : Acts 5