தமிழ்

Acts 5:10 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:10
உடனே அவள் அவனுடைய பாதத்தில் விழுந்து ஜீவனை விட்டாள். வாலிபர் உள்ளே வந்து, அவள் மரித்துப்போனதைக் கண்டு, அவளை வெளியே எடுத்துக்கொண்டுபோய், அவளுடைய புருஷனண்டையிலே அடக்கம்பண்ணினார்கள்.

Acts 5:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.

American Standard Version (ASV)

And she fell down immediately at his feet, and gave up the ghost: and the young men came in and found her dead, and they carried her out and buried her by her husband.

Bible in Basic English (BBE)

And straight away she went down at his feet, and her life went from her: and the young men came in and saw her dead, and they took her out and put her in the earth with her husband.

Darby English Bible (DBY)

And she fell down immediately at his feet and expired. And when the young men came in they found her dead; and, having carried her out, they buried her by her husband.

World English Bible (WEB)

She fell down immediately at his feet, and died. The young men came in and found her dead, and they carried her out and buried her by her husband.

Young’s Literal Translation (YLT)

and she fell down presently at his feet, and expired, and the young men having come in, found her dead, and having carried forth, they buried `her’ by her husband;

அப்போஸ்தலர் 5:10 in English

udanae Aval Avanutaiya Paathaththil Vilunthu Jeevanai Vittal. Vaalipar Ullae Vanthu, Aval Mariththupponathaik Kanndu, Avalai Veliyae Eduththukkonndupoy, Avalutaiya Purushananntaiyilae Adakkampannnninaarkal.


Read Full Chapter : Acts 5