தமிழ்

Acts 5:29 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 5:29
அதற்குப் பேதுருவும் மற்ற அப்போஸ்தலரும்: மனுஷருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதைப்பார்க்கிலும் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதே அவசியமாயிருக்கிறது.

Acts 5:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.

American Standard Version (ASV)

But Peter and the apostles answered and said, We must obey God rather than men.

Bible in Basic English (BBE)

But Peter and the Apostles, answering, said, We have to do the orders of God, not of man.

Darby English Bible (DBY)

But Peter answering, and the apostles, said, God must be obeyed rather than men.

World English Bible (WEB)

But Peter and the apostles answered, “We must obey God rather than men.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Peter and the apostles answering, said, `To obey God it behoveth, rather than men;

அப்போஸ்தலர் 5:29 in English

atharkup Paethuruvum Matta Apposthalarum: Manusharukkuk Geelppatikirathaippaarkkilum Thaevanukkuk Geelppatikirathae Avasiyamaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Acts 5