தமிழ்

Revelation 14:8 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:8
வேறொரு தூதன் பின்சென்று: பாபிலோன் மகா நகரம் விழுந்தது! விழுந்தது! தன் வேசித்தனமாகிய உக்கிரமான மதுவைச் சகல ஜாதிகளுக்கும் குடிக்கக்கொடுத்தாளே! என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 14:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.

American Standard Version (ASV)

And another, a second angel, followed, saying, Fallen, fallen is Babylon the great, that hath made all the nations to drink of the wine of the wrath of her fornication.

Bible in Basic English (BBE)

And a second angel came after, saying, Destruction has come to Babylon the great, which gave to all the nations the wine of the wrath of her evil ways.

Darby English Bible (DBY)

And another, a second, angel followed, saying, Great Babylon has fallen, has fallen, which of the wine of the fury of her fornication has made all nations drink.

World English Bible (WEB)

Another, a second angel, followed, saying, “Babylon the great has fallen, which has made all the nations to drink of the wine of the wrath of her sexual immorality.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And another messenger did follow, saying, `Fall, fall, did Babylon, the great city, because of the wine of the wrath of her whoredom she hath given to all nations to drink.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:8 in English

vaeroru Thoothan Pinsentu: Paapilon Makaa Nakaram Vilunthathu! Vilunthathu! Than Vaesiththanamaakiya Ukkiramaana Mathuvaich Sakala Jaathikalukkum Kutikkakkoduththaalae! Entan.


Read Full Chapter : Revelation 14