தமிழ்

Daniel 4:30 in Tamil

தானியேல் 4:30
இது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்தினால், என் மகிமைப்பிரதாபத்துக்கென்று ராஜ்யத்துக்கு அரமனையாக நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா என்று சொன்னான்.

Daniel 4:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

The king spake, and said, Is not this great Babylon, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honour of my majesty?

American Standard Version (ASV)

The king spake and said, Is not this great Babylon, which I have built for the royal dwelling-place, by the might of my power and for the glory of my majesty?

Bible in Basic English (BBE)

The king made answer and said, Is this not great Babylon, which I have made for the living-place of kings, by the strength of my power and for the glory of my honour?

Darby English Bible (DBY)

the king spoke and said, Is not this great Babylon, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the glory of my majesty?

World English Bible (WEB)

The king spoke and said, Is not this great Babylon, which I have built for the royal dwelling-place, by the might of my power and for the glory of my majesty?

Young’s Literal Translation (YLT)

the king hath answered and said, Is not this that great Babylon that I have built, for the house of the kingdom, in the might of my strength, and for the glory of mine honour?

தானியேல் 4:30 in English

ithu En Vallamaiyin Paraakkiramaththinaal, En Makimaippirathaapaththukkentu Raajyaththukku Aramanaiyaaka Naan Kattina Makaa Paapilon Allavaa Entu Sonnaan.


Read Full Chapter : Daniel 4