தமிழ்

Psalm 104:1 in Tamil

சங்கீதம் 104:1
என் ஆத்துமாவே, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி; என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் மிகவும் பெரியவராயிருக்கிறீர்; மகிமையையும் மகத்துவத்தையும் அணிந்துகொண்டிருக்கிறீர்.

Psalm 104:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Bless the LORD, O my soul. O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty.

American Standard Version (ASV)

Bless Jehovah, O my soul. O Jehovah my God, thou art very great; Thou art clothed with honor and majesty:

Bible in Basic English (BBE)

Give praise to the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great; you are robed with honour and power.

Darby English Bible (DBY)

Bless Jehovah, O my soul! Jehovah my God, thou art very great; thou art clothed with majesty and splendour;

World English Bible (WEB)

Bless Yahweh, my soul. Yahweh, my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty.

Young’s Literal Translation (YLT)

Bless, O my soul, Jehovah! Jehovah, my God, Thou hast been very great, Honour and majesty Thou hast put on.

சங்கீதம் 104:1 in English

en Aaththumaavae, Karththarai Sthoththiri; En Thaevanaakiya Karththaavae, Neer Mikavum Periyavaraayirukkireer; Makimaiyaiyum Makaththuvaththaiyum Anninthukonntirukkireer.


Read Full Chapter : Psalm 104