தமிழ்

Psalm 7:1 in Tamil

சங்கீதம் 7:1
என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; என்னைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னை விலக்கி இரட்சியும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 7:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:

American Standard Version (ASV)

O Jehovah my God, in thee do I take refuge: Save me from all them that pursue me, and deliver me,

Bible in Basic English (BBE)

<Shiggaion of David; a song which he made to the Lord, about the words of Cush the Benjamite.> O Lord my God, I put my faith in you; take me out of the hands of him who is cruel to me, and make me free;

Darby English Bible (DBY)

{Shiggaion of David, which he sang to Jehovah, concerning the words of Cush the Benjaminite.} Jehovah my God, in thee have I trusted: save me from all my pursuers, and deliver me;

World English Bible (WEB)

> Yahweh, my God, I take refuge in you. Save me from all those who pursue me, and deliver me,

Young’s Literal Translation (YLT)

`The Erring One,’ by David, that he sung to Jehovah concerning the words of Cush a Benjamite. O Jehovah, my God, in Thee I have trusted, Save me from all my pursuers, and deliver me.

சங்கீதம் 7:1 in English

en Thaevanaakiya Karththaavae, Ummai Nampiyirukkiraen; Ennaith Thunpappaduththukiravarkal Ellaarukkum Ennai Vilakki Iratchiyum.


Read Full Chapter : Psalm 7