தமிழ்

Daniel 9:4 in Tamil

தானியேல் 9:4
என் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம்பண்ணி, பாவ அறிக்கைசெய்து: ஆ ஆண்டவரே, உம்மில் அன்புகூர்ந்து, உம்முடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காக்கிற மகத்துவமும் பயங்கரமுமான தேவனே,

Daniel 9:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I prayed unto the LORD my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him, and to them that keep his commandments;

American Standard Version (ASV)

And I prayed unto Jehovah my God, and made confession, and said, Oh, Lord, the great and dreadful God, who keepeth covenant and lovingkindness with them that love him and keep his commandments,

Bible in Basic English (BBE)

And I made prayer to the Lord my God, putting our sins before him, and said, O Lord, the great God, greatly to be feared. keeping your agreement and mercy with those who have love for you and do your orders;

Darby English Bible (DBY)

and I prayed unto Jehovah my God, and made my confession, and said, Alas Lord! the great and terrible ùGod, keeping covenant and loving-kindness with them that love him, and that keep his commandments:

World English Bible (WEB)

I prayed to Yahweh my God, and made confession, and said, Oh, Lord, the great and dreadful God, who keeps covenant and loving kindness with those who love him and keep his commandments,

Young’s Literal Translation (YLT)

And I pray to Jehovah my God, and confess, and say: `I beseech Thee, O Lord God, the great and the fearful, keeping the covenant and the kindness to those loving Him, and to those keeping His commands;

தானியேல் 9:4 in English

en Thaevanaakiya Karththarai Nnokki Jepampannnni, Paava Arikkaiseythu: Aa Aanndavarae, Ummil Anpukoornthu, Ummutaiya Karpanaikalaik Kaikkollukiravarkalukku Udanpatikkaiyaiyum Kirupaiyaiyum Kaakkira Makaththuvamum Payangaramumaana Thaevanae,


Read Full Chapter : Daniel 9