தமிழ்

1 Kings 8:23 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:23
இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் உமக்கு ஒப்பான தேவன் இல்லை; தங்கள் முழுஇருதயத்தோடும் உமக்கு முன்பாக நடக்கிற உமது அடியாருக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காத்துவருகிறீர்.

1 Kings 8:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said, LORD God of Israel, there is no God like thee, in heaven above, or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart:

American Standard Version (ASV)

and he said, O Jehovah, the God of Israel, there is no God like thee, in heaven above, or on earth beneath; who keepest covenant and lovingkindness with thy servants, that walk before thee with all their heart;

Bible in Basic English (BBE)

Said, O Lord, the God of Israel, there is no God like you in heaven or on the earth; keeping faith and mercy unchanging for your servants, while they go in your ways with all their hearts.

Darby English Bible (DBY)

And he said, Jehovah, God of Israel! there is no God like thee, in the heavens above, or on the earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart;

Webster’s Bible (WBT)

And he said, LORD God of Israel, there is no God like thee, in heaven above, or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart.

World English Bible (WEB)

and he said, Yahweh, the God of Israel, there is no God like you, in heaven above, or on earth beneath; who keep covenant and loving kindness with your servants, who walk before you with all their heart;

Young’s Literal Translation (YLT)

and saith, `Jehovah, God of Israel, there is not a God like Thee, in the heavens above, and on the earth beneath, keeping the covenant and the kindness for Thy servants, those walking before Thee with all their heart,

1 இராஜாக்கள் 8:23 in English

isravaelin Thaevanaakiya Karththaavae, Maelae Vaanaththilum Geelae Poomiyilum Umakku Oppaana Thaevan Illai; Thangal Muluiruthayaththodum Umakku Munpaaka Nadakkira Umathu Atiyaarukku Udanpatikkaiyaiyum Kirupaiyaiyum Kaaththuvarukireer.


Read Full Chapter : 1 Kings 8