தமிழ்

Exodus 15:11 in Tamil

யாத்திராகமம் 15:11
கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமுள்ளவரும், துதிகளில் பயப்படத் தக்கவரும், அற்புதங்களைச் செய்கிறவருமாகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார்?

Exodus 15:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?

American Standard Version (ASV)

Who is like unto thee, O Jehovah, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, Fearful in praises, doing wonders?

Bible in Basic English (BBE)

Who is like you, O Lord, among the gods? who is like you, in holy glory, to be praised with fear, doing wonders?

Darby English Bible (DBY)

Who is like unto thee, Jehovah, among the gods? Who is like unto thee, glorifying thyself in holiness, Fearful [in] praises, doing wonders?

Webster’s Bible (WBT)

Who is like to thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders!

World English Bible (WEB)

Who is like you, Yahweh, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, Fearful in praises, doing wonders?

Young’s Literal Translation (YLT)

Who `is’ like Thee among the gods, O Jehovah? Who `is’ like Thee — honourable in holiness — Fearful in praises — doing wonders?

யாத்திராகமம் 15:11 in English

karththaavae, Thaevarkalil Umakku Oppaanavar Yaar? Parisuththaththil Makaththuvamullavarum, Thuthikalil Payappadath Thakkavarum, Arputhangalaich Seykiravarumaakiya Umakku Oppaanavar Yaar?


Read Full Chapter : Exodus 15